SPOLU dáme Praha dohromady
Kandidát koalice SPOLU Pavel Žáček (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.

Pavel Žáček

historik, vysokoškolský pedagog, zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

Praha Politická příslušnost: ODS Číslo na kandidátce: 7

Životopis

PhDr. Pavel Žáček, PhD. (1969), novinář, historik, vysokoškolský učitel a politik. Člen Občanské demokratické strany, poslanec a místopředseda výboru pro bezpečnost a člen výboru pro obranu Poslanecké sněmovny PČR, byl zakladatelem a prvním ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek.

Od roku 1987 studoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy, poté účastník vysokoškolského hnutí, podílel se na organizaci studentské demonstrace, brutálně potlačené 17. listopadu 1989 na Národní třídě, spoluautor prvního prohlášení pražských vysokoškolských studentů, zakládající předseda stávkového výboru a zástupce fakulty žurnalistiky ve Studentském parlamentu.

V prosinci 1989 založil a po dva roky jako šéfredaktor vedl nezávislý čtrnáctideník Studentské listy, který výrazně podporoval transformaci politického, bezpečnostního i ekonomického systému v ČSFR.

V roce 1992 uzavřel studium Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, s podporou Komise J. W. Fulbrighta v letech 1995–1996 absolvoval John Marschall Fellowship na Centru pro ruská a východoevropská studia (CREES) Stanfordovy univerzity v USA, a 2001 na fakultě sociálních věd dokončil postgraduální studium.

Od roku 1993 pracoval jako vedoucí odboru dokumentace Úřadu dokumentace a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti a následně v roce 1998 jako I. náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR. Byl zakladatelem sborníku o historii bezpečnostních složek Securitas Imperii.

V letech 1999–2006 pracoval jako odborný a vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a 2004–2006 Ústavu pamäti národa Jána Langoše v Bratislavě, kde se stal předsedou redakční rady a šéfredaktorem čtvrtletníku Pämať národa. Po zvolení Poslaneckou sněmovnou po dva roky vykonával funkci člena Rady České televize (2001–2003).

Následně se stal poradcem skupiny senátorů pro vzniku Ústavu paměti národa, zřízeného na základě zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek.

V listopadu 2006 byl jmenován ředitelem odboru Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, v červenci 2007 zmocněncem vlády pro zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních režimů a v srpnu 2007 prozatímním ředitelem Archivu bezpečnostních složek. Od ledna 2008 do března 2010 byl prvním ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), zaměřeného na výzkum mocenských složek nacistického a komunistického totalitního režimu.

V roce 2009 se stal členem vědecké rady Estonského ústavu historické paměti a vědecké rady rumunského Národního výboru pro studium archivů Securitate (CNSAS). Jako zakládající signatář Pražské deklarace byl iniciátorem a spoluzakladatelem Platformy evropské paměti a svědomí (Platform of European Memory and Conscience).

V letech 2010–2011 byl poradcem ředitele ÚSTR, 2011–2013 ředitelem Kanceláře Ústavu pro studium totalitních režimů, členem Ediční rady ÚSTR a předsedou redakční rady odborného časopisu Securitas Imperii. Od roku 2011 vyučuje historii bezpečnostních složek 20. století na vysoké škole CEVRO Institut.

Následně pracoval jako poradce náměstkyně pro personalistiku a státního tajemníka ministra obrany v oblasti paměťové agendy, zejména zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, a zároveň ministra kultury. Po převedení na odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR byl editorem tří sborníků o protikomunistickém odboji Vyjádření úcty a vděčnosti.

Ve své vědecké práci se zaměřil na činnost zpravodajských služeb i dalších bezpečnostních složek 20. století, odbojového hnutí ve střední a východní Evropě. Je autorem nebo spoluautorem více než 150 odborných článků, desítek sborníků, edic a monografií.

Mezi jeho nejdůležitější publikace patří Boje o minulost. Deset let vyrovnávání se s komunistickou minulostí (Brno, 2000), Přísně tajné! Státní bezpečnost za normalizace (Praha, 2001), Státní bezpečnost na Slovensku za normalizace (Bratislava, 2002), Kasárna na levém břehu. Smíchov a okolí v pražském povstání (Cheb, 2003), Francouzský krtek. V první linii studené války (spoluautor F. Vojtásek; Cheb, 2003) Menší sestra I. Vznik a vývoj První správy ministerstva vnitra 1953–1959 (Brno, 2004), Průlom. Agentem CIA uvnitř komunistické nomenklatury (spoluautor F. Doskočil; Praha, 2004), Nástroj triedneho štátu. Organizácia ministerstiev vnútra a bezpečnostních zborov 1953-1990 (Bratislava, 2005), V čele StB. Pád režimu v záznamech důstojníka tajné policie (Bratislava, 2006), Odvrácená tvář pražského jara. Státní bezpečnost v Praze a srpen 1968 (Cheb, 2010) a Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. I. II. (Praha, 2013), Prahou pod pancířem vlasovců. České květnové povstání ve fotografii, sv. IV (Praha, 2014), Memory of Nations in Democratic Transition. The Czech Experience (Praha, 2015), Vlasovci v boji za Prahu. Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.–9. května 1945. Edice dokumentů (Praha, 2017), Memory of Nations. Democratic Transition Guide (spolueditorka N. Maráková; Praha, 2017), Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti (spoluautoři; Praha, 2017).

Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v roce 2014 kandidoval v obvodu č. 21 – Praha 5 a 13 jako nestraník za ODS. Se ziskem 16,74 % postoupil tak do druhého kola, avšak zvolen nebyl.

V říjnu 2017 kandidoval v Praze ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za ODS opět jako nestraník. Získal 6 406 preferenčních hlasů, ze 17. místa na kandidátce skončil na 4. místě, a byl zvolen poslancem.

Po svém zvolení se stal členem poslaneckého klubu ODS, výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost (místopředseda), Stálé komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a náhradníkem Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO.

Kandidát koalice SPOLU Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
01 TOP 09

Markéta Pekarová Adamová

předsedkyně TOP 09, poslankyně O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Jana Černochová (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
02 ODS

Jana Černochová

starostka MČ Praha 2 O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Marek Benda (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
03 ODS

Marek Benda

politik O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Ondřej Kolář (TOP 09) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
04 TOP 09

Ondřej Kolář

starosta MČ Praha 6 O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Tom Philipp (KDU-ČSL) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
05 KDU-ČSL

Tom Philipp

lékař, přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Bohuslav Svoboda (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
06 ODS

Bohuslav Svoboda

lékař O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Renáta Zajíčková (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
08 ODS

Renáta Zajíčková

starostka MČ Praha 5, pedagog O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Michal Zuna (TOP 09) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
09 TOP 09

Michal Zuna

radní pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2 O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Petr Fifka (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
10 ODS

Petr Fifka

farmaceut, zastupitel hlavního města Prahy O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Martin Dlouhý (TOP 09) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
11 TOP 09

Martin Dlouhý

vysokoškolský učitel O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Petr Křiváček (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
12 ODS

Petr Křiváček

kardiochirurg O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Ferdinand Polák (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
13 ODS

Ferdinand Polák

lékař a vysokoškolský pedagog O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Terezie Radoměřská (TOP 09) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
14 TOP 09

Terezie Radoměřská

překladatelka, spisovatelka O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Hayato Okamura (KDU-ČSL) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
15 KDU-ČSL

Hayato Okamura

tlumočník a průvodce O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Simona Nesvadbová (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
16 ODS

Simona Nesvadbová

ředitelka SŠ, zastupitelka MČ Praha 6 O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Mikuláš Zeman (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
17 ODS

Mikuláš Zeman

ekonom, vysokoškolský pedagog O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Tomáš Heres (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
18 ODS

Tomáš Heres

předseda finančního výboru MČ Praha 1 O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Petr Šula (TOP 09) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
19 TOP 09

Petr Šula

místostarosta MČ Praha 12, manažer O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Tomáš Vavřinec (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
20 ODS

Tomáš Vavřinec

reprezentant ČR v motorsportu, podnikatel O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Petr Kučera (TOP 09) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
21 TOP 09

Petr Kučera

PR manažer, bývalý předseda TOP týmu O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Daniel Neumann (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
22 ODS

Daniel Neumann

advokátní koncipient O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Tomáš Kalivoda (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
23 ODS

Tomáš Kalivoda

ředitel Institutu pro efektivní veřejnou správu O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Petr Pelc (TOP 09) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
24 TOP 09

Petr Pelc

marketingový manažer, zastupitel MČ Praha 8 O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Jan Decker (KDU-ČSL) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
25 KDU-ČSL

Jan Decker

lektor a badatel O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Lucie Michková (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
26 ODS

Lucie Michková

zakladatelka festivalu PesFest, zastupitelka a předsedkyně Výboru pro bezpečnost v Praze 4 O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Lenka Kohoutová (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
27 ODS

Lenka Kohoutová

ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Andrea Adámková (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
28 ODS

Andrea Adámková

tajemnice zastupitelského klubu ODS při ZHMP, koordinátorka Mladých občanských demokratů Praha O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Robert Pecka (TOP 09) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
29 TOP 09

Robert Pecka

právník, zastupitel MČ Praha 3 O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Michal Bednář (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
30 ODS

Michal Bednář

lékař, privátní chirurg O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Martin Vytrhlík (TOP 09) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
31 TOP 09

Martin Vytrhlík

IT specialista, autor aplikace Bez Andreje O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Radim Perlín (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
32 ODS

Radim Perlín

vysokoškolský pedagog O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Eliška Hromířová (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
33 ODS

Eliška Hromířová

nutriční terapeutka O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Tomáš Slabihoudek (TOP 09) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
34 TOP 09

Tomáš Slabihoudek

radní MČ Praha 8 O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Adéla Chamrádová (KDU-ČSL) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
35 KDU-ČSL

Adéla Chamrádová

projektová manažerka O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Richard Bureš (ODS) pro Praha pro volby do PS ČR 2021.
36 ODS

Richard Bureš

radní městské části Praha 1 O kandidátovi