SPOLU dáme Ústecký kraj dohromady
Kandidát koalice SPOLU Libor Turek (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.

Libor Turek

výkonný ředitel společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.

Ústecký kraj Politická příslušnost: ODS Číslo na kandidátce: 2

Životopis

Ing. Libor Turek, Ph.D., se narodil 5. února 1971 v Ústí nad Labem. Na základní školu chodil ve Velkém Březně. Poté studoval na Gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem, kde maturoval v roce 1989. Titul inženýr získal na VŠE v Praze na Fakultě národohospodářské, kde promoval v roce 1994. Doktorské studium, obor podniková ekonomika a management, na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze zakončil rigorózní zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce na téma „Inovační chování podniků v podmínkách globalizace“ v roce 2004 a získal titul doktor (Ph.D.). Výsledky jeho výzkumu byly publikovány a navazovaly na celoživotní práci prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc. a akademika Františka Valenty. Navíc byly prezentovány na fóru doktorandů a na přednáškách a vybraných seminářích školitele. Je také absolventem jazykové školy GERMA v Ústí nad Labem a vzdělávacího programu „Projektový manažer Strukturálních fondů EU“.

Dr. Ing. Libor Turek krátce pracoval jako fundraiser pro PPI v Ústí nad Labem. Ve volebním období 2006–2010 byl ekonomický náměstek primátora statutárního města Ústí nad Labem, v letech 2010–2014 vykonával funkci místostarosty MO Ústí nad Labem – město (největšího ústeckého městského obvodu) a od roku 2015 doposud je výkonný ředitel společnosti a člen představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem a. s. Ten s téměř 500 zaměstnanci patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu a po Praze, Brnu, Ostravě a Plzni se řadí mezi největší dopravní podniky v České republice.

Má poměrně dlouholeté zkušenosti s prací v komunální sféře a v řízení a správě akciových společností. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. – zkušenosti z pozice člena představenstva (2006–2010) a předsedy představenstva (2010–2012), Metropolnet a. s. – zkušenosti z pozice člena představenstva (2006–2009) a místopředsedy představenstva (2009–2010), Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. – zkušenosti z pozice člena dozorčí rady.  

K jeho zálibám patří kromě rodiny také sport, především cyklistika, fotbal, hokej a rekreační běh v přírodě. Je milovníkem četby knih.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

  1. Inovační chování podniků. Výsledky šetření o inovacích v roce 2001. Inovační podnikání & Transfer technologií, 2002, roč. X, č. 3, str. 4-6.
  2. Základní determinanty inovací českých podniků. In: VI. diskusní fórum doktorandů FPH. 6. ročník, Filipová, M., Kopalová, H., Praha, Oeconomica, 2002, 220 s.
  3. DVOŘÁK, J., TUREK, L.: České průmyslové podniky a inovace. In: Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Nový, I., Praha, Oeconomica, 2002, 180 s.
  4. Exkurz do dotační politiky DPmÚL a. s. , eMHDéčko, 1/2020, str. 6.
  5. Vodík a MHD v Ústí nad Labem, eMHDéčko, 1/2020, str. 8.
  6. Vodík a MHD v Ústí nad Labem, Žít Ústí, březen/duben 2021, str. 16.
  7. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. Velký potenciál je ve vodíkové technologii, Průmysl Dnes, 05/2019, str. 138-139.
  8. ODStartujme změnu pohledu na městské obvody, Městské noviny, prosinec 2017, č. 107 a 108, str. 16-17.
Kandidát koalice SPOLU Karel Krejza (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
01 ODS

Karel Krejza

místostarosta města Litoměřice, poslanec O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Michal Kučera (TOP 09) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
03 TOP 09

Michal Kučera

radní Ústeckého kraje, ekonom a báňský inženýr O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Radovan Gaudyn (KDU-ČSL) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
04 KDU-ČSL

Radovan Gaudyn

právník, předseda Mladých lidovců, kurátor FS ČCE O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Pavlína Hapštáková (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
05 ODS

Pavlína Hapštáková

environmentální specialistka O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Jakub Ozaňák (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
06 ODS

Jakub Ozaňák

učitel O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Petr Najman (TOP 09) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
07 TOP 09

Petr Najman

lékař, primář ORL oddělení nemocnice Most O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Jiří Skřivánek (KDU-ČSL) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
08 KDU-ČSL

Jiří Skřivánek

účetní a ekonomický poradce O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Jan Ťažký (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
09 ODS

Jan Ťažký

OSVČ, projektant, člen Kontrolního výboru města Jirkov O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Radka Fišerová (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
10 ODS

Radka Fišerová

ekonomka, zastupitelka města Blšany, předsedkyně Kontrolního výboru města Blšany O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Michal Vlach (TOP 09) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
11 TOP 09

Michal Vlach

ředitel Základní školy a Mateřské školy Březno, zastupitel města Chomutov O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Antonín Štěpanovský (KDU-ČSL) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
12 KDU-ČSL

Antonín Štěpanovský

zemědělec O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Jiří Kalous (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
13 ODS

Jiří Kalous

specialista dispečinku VN, NN, zastupitel města Jílové O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Pavlína Kodytková (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
14 ODS

Pavlína Kodytková

podnikatelka O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Richard Červený (TOP 09) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
15 TOP 09

Richard Červený

ředitel střední školy, zastupitel města Roudnice nad Labem O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Jaroslav Noska (KDU-ČSL) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
16 KDU-ČSL

Jaroslav Noska

OSVČ - fotograf O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Roland Hase (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
17 ODS

Roland Hase

vedoucí logistiky, radní města Jiříkov O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Helena Zemánková Týřová (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
18 ODS

Helena Zemánková Týřová

manažerka v potravinářství, zastupitelka města Litvínov O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Pavel Janda (TOP 09) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
19 TOP 09

Pavel Janda

starosta města Louny, advokát O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Štěpán Kuna (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
20 ODS

Štěpán Kuna

krizový manažer, člen Představenstva Žatecké regionální nemocnice a.s. O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Štěpánka Slezáková (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
21 ODS

Štěpánka Slezáková

učitelka angličtiny, soudní tlumočnice O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Jaroslav Zahrádka (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
22 ODS

Jaroslav Zahrádka

ředitel Gymnázia Chomutov, zastupitel města Chomutov O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Petr Jirásek (TOP 09) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
23 TOP 09

Petr Jirásek

vysokoškolský pedagog, zastupitel města Chlumec O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Petr Fadrhons (KDU-ČSL) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
24 KDU-ČSL

Petr Fadrhons

zástupce ředitelky Charity Most O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Michal Šidák (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
25 ODS

Michal Šidák

ředitel Gymnázia a SOŠ v Ústí nad Labem, zastupitel obce Velké Březno O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Martin Kadeřábek (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
26 ODS

Martin Kadeřábek

zastupitel města Teplice, odborník na životní prostředí O kandidátovi