SPOLU dáme Ústecký kraj dohromady
Kandidát koalice SPOLU Libor Turek (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.

Libor Turek

ředitel dopravního podniku

Ústecký kraj Politická příslušnost: ODS Číslo na kandidátce: 2

Životopis

Ing. Libor Turek, Ph.D., se narodil 5. února 1971 v Ústí nad Labem. Na základní školu chodil ve Velkém Březně. Poté studoval na Gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem, kde maturoval v roce 1989. Titul inženýr získal na VŠE v Praze na Fakultě národohospodářské, kde promoval v roce 1994. Doktorské studium, obor podniková ekonomika a management, na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze zakončil rigorózní zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce na téma „Inovační chování podniků v podmínkách globalizace“ v roce 2004 a získal titul doktor (Ph.D.). Výsledky jeho výzkumu byly publikovány a navazovaly na celoživotní práci prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc. a akademika Františka Valenty. Navíc byly prezentovány na fóru doktorandů a na přednáškách a vybraných seminářích školitele. Je také absolventem jazykové školy GERMA v Ústí nad Labem a vzdělávacího programu „Projektový manažer Strukturálních fondů EU“.

Dr. Ing. Libor Turek krátce pracoval jako fundraiser pro PPI v Ústí nad Labem. Ve volebním období 2006–2010 byl ekonomický náměstek primátora statutárního města Ústí nad Labem, v letech 2010–2014 vykonával funkci místostarosty MO Ústí nad Labem – město (největšího ústeckého městského obvodu) a od roku 2015 doposud je výkonný ředitel společnosti a člen představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem a. s. Ten s téměř 500 zaměstnanci patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu a po Praze, Brnu, Ostravě a Plzni se řadí mezi největší dopravní podniky v České republice.

Má poměrně dlouholeté zkušenosti s prací v komunální sféře a v řízení a správě akciových společností. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. – zkušenosti z pozice člena představenstva (2006–2010) a předsedy představenstva (2010–2012), Metropolnet a. s. – zkušenosti z pozice člena představenstva (2006–2009) a místopředsedy představenstva (2009–2010), Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. – zkušenosti z pozice člena dozorčí rady.  

K jeho zálibám patří kromě rodiny také sport, především cyklistika, fotbal, hokej a rekreační běh v přírodě. Je milovníkem četby knih.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

  1. Inovační chování podniků. Výsledky šetření o inovacích v roce 2001. Inovační podnikání & Transfer technologií, 2002, roč. X, č. 3, str. 4-6.
  2. Základní determinanty inovací českých podniků. In: VI. diskusní fórum doktorandů FPH. 6. ročník, Filipová, M., Kopalová, H., Praha, Oeconomica, 2002, 220 s.
  3. DVOŘÁK, J., TUREK, L.: České průmyslové podniky a inovace. In: Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Nový, I., Praha, Oeconomica, 2002, 180 s.
  4. Exkurz do dotační politiky DPmÚL a. s. , eMHDéčko, 1/2020, str. 6.
  5. Vodík a MHD v Ústí nad Labem, eMHDéčko, 1/2020, str. 8.
  6. Vodík a MHD v Ústí nad Labem, Žít Ústí, březen/duben 2021, str. 16.
  7. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. Velký potenciál je ve vodíkové technologii, Průmysl Dnes, 05/2019, str. 138-139.
  8. ODStartujme změnu pohledu na městské obvody, Městské noviny, prosinec 2017, č. 107 a 108, str. 16-17.
Kandidát koalice SPOLU Karel Krejza (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
01 ODS

Karel Krejza

místostarosta, poslanec O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Michal Kučera (TOP 09) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
03 TOP 09

Michal Kučera

báňský inženýr, ekonom a radní města Louny O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Radovan Gaudyn (KDU-ČSL) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
04 KDU-ČSL

Radovan Gaudyn

právník O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Pavlína Hapštáková (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
05 ODS

Pavlína Hapštáková

environmentální specialistka O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Jakub Ozaňák (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
06 ODS

Jakub Ozaňák

učitel O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Petr Najman (TOP 09) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
07 TOP 09

Petr Najman

lékař, primář ORL oddělení nemocnice Most O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Jiří Skřivánek (KDU-ČSL) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
08 KDU-ČSL

Jiří Skřivánek

účetní a ekonomický poradce O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Jan Ťažký (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
09 ODS

Jan Ťažký

OSVČ, projektant O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Radka Fišerová (ODS) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
10 ODS

Radka Fišerová

ekonomka O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Michal Vlach (TOP 09) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
11 TOP 09

Michal Vlach

ředitel školy O kandidátovi
Kandidát koalice SPOLU Antonín Štěpanovský (KDU-ČSL) pro Ústecký kraj pro volby do PS ČR 2021.
12 KDU-ČSL

Antonín Štěpanovský

zemědělec O kandidátovi
13 ODS

Jiří Kalous

specialista dispečinku VN, NN O kandidátovi
14 ODS

Pavlína Kodytková

finanční a investiční poradce O kandidátovi
15 ODS

Richard Červený

ředitel střední školy, zastupitel města Roudnice nad Labem O kandidátovi
16 ODS

Jaroslav Noska

OSVČ - fotograf O kandidátovi
17 ODS

Roland Hase

vedoucí logistiky O kandidátovi
18 ODS

Helena Zemánková Týřová

manažerka v potravinářství O kandidátovi
19 ODS

Pavel Janda

starosta města Louny, advokát O kandidátovi
20 ODS

Štěpán Kuna

výkonný ředitel O kandidátovi
21 ODS

Štěpánka Slezáková

učitelka angličtiny, soudní tlumočník O kandidátovi
22 ODS

Jaroslav Zahrádka

ředitel Gymnázia Chomutov O kandidátovi
23 ODS

Petr Jirásek

vysokoškolský pedagog O kandidátovi
24 ODS

Petr Fadrhons

zástupce ředitelky oblastní charity O kandidátovi
25 ODS

Michal Šidák

ředitel gymnázia a SOŠ, zastupitel obce Velké Březno O kandidátovi
26 ODS

Martin Kadeřábek

zastupitel města, odborník na životní prostředí O kandidátovi