SPOLU dáme Česko dohromady

Bezpečný život ve svobodné Evropě

Možnost cestovat, studovat, pracovat a podnikat kdekoli v EU je jedním z největších výdobytků evropské spolupráce. Z volného pohybu lidí, zboží, služeb a kapitálu přímo těží čeští občané, firmy i celá naše země. Svoboda je však úzce spojena s bezpečností a absencí byrokratických překážek, které vznikají jako vedlejší produkt některých politik. Zaměříme se proto na vytváření zdravého a konkurenčního podnikatelského prostředí a na zvýšení odolnosti vůči bezpečnostním hrozbám – vojenským, hybridním i těm využívajícím ekonomické nástroje ovlivňování EU.

SPOLU Pro

 • odstraňování byrokratických překážek a zbytečných regulací – každá nová povinnost musí znamenat zrušení jiné
 • vytváření udržitelné rovnováhy mezi politickými závazky a svobodným tržním prostředím s férovými podmínkami pro hospodářskou soutěž

SPOLU Proti

 • zavádění nadbytečných povinností, kterému jde předejít kvalitně připravenou a důkladně projednanou legislativou
 • ochranářským opatřením oslabujícím zdravou a férovou konkurenci mezi státy

Svoboda, prosperita i samotná evropská spolupráce budou v ohrožení, pokud se lidé nebudou cítit bezpečně. Evropská unie musí prosadit účinnější ochranu před nelegální migrací a organizovaným zločinem. Vnitřní bezpečnost v Evropské unii přímo závisí na tom, jak dokážeme chránit vnější schengenskou hranici. Klíčovou oblastí pro vnitřní bezpečnost se stal také internet a kritická infrastruktura.

SPOLU Pro

 • spolupráci v boji proti terorismu a předcházení a potírání přeshraniční trestné činnosti
 • dokončení zásadní reformy azylového systému, včetně důsledné ochrany vnější hranice, rychlého navracení neúspěšných žadatelů do zemí původu a efektivní pomoci státům, které jsou pod největším tlakem
 • vhodně nastavenou humanitární pomoc a řešení migrace přímo tam, kde vzniká, tedy mimo území EU
 • posilování kybernetické bezpečnosti, odolnosti a spolupráce mezi státy v oblasti hybridních hrozeb
 • posilování odolnosti společnosti proti působení propagandy a dezinformací
 • posilování spolupráce mezi státy v otázkách obrany, vnitřní bezpečnosti a při obraně kritické infrastruktury

SPOLU Proti

 • nekontrolované imigraci a pohybu nelegálních migrantů v schengenském prostoru
 • povinným přerozdělovacím kvótám na žadatele o azyl
 • omezování svobodné diskuse a zavádění cenzury

Ruské napadení Ukrajiny a rostoucí nestabilita ve světě představují pro Evropu novou bezprostřední hrozbu. Globální spolupráce stále častěji ustupuje globálnímu soupeření. Tím nejlepším, co v takto rozkolísaném světě můžeme udělat, je zachovat a posilovat evropskou i transatlantickou spolupráci. Evropské státy musejí převzít větší odpovědnost zejména za svou vlastní bezpečnost a bezpečnost blízkého okolí EU.

SPOLU Pro

 • posilování úzké spolupráce se Severoatlantickou aliancí, která nám dává klíčové bezpečnostní záruky
 • posilování evropské obranyschopnosti s efektivním využitím synergického efektu spolupráce evropského obranného průmyslu při vědomí toho, že primární cesta k zajištění bezpečnosti vede přes zvyšování vojenských schopností NATO
 • užší spolupráci zpravodajských služeb a strategických systémů
 • intenzivní humanitární, vojenskou a finanční pomoc Ukrajině a koordinaci poválečné obnovy
 • podporu Izraeli a řešení mírového soužití na Blízkém východě
 • usnadnění financovaní zbrojního průmyslu

SPOLU Proti

 • tříštění sil a vytváření duplicit, například ve formě snah o vytvoření evropské armády, která by konkurovala NATO
 • oslabování tvrdého postoje vůči Rusku a Bělorusku
 • antisemitismu a jiným formám nesnášenlivosti v EU
 • vydírání ze strany nedemokratických režimů, které blokují obchod, manipulují s energiemi nebo cíleně vyvolávají migraci

SPOLU dáme Česko dohromady Programové body SPOLU dáme Česko dohromady

SPOLU dáme Česko dohromady
03

Bezpečný život ve svobodné Evropě

Možnost cestovat, studovat, pracovat a podnikat kdekoli v EU je jedním z největších výdobytků evropské spolupráce.

Jak to uděláme
SPOLU dáme Česko dohromady
03

Konkurenceschopná EU, prosperující Česko

Konkurenceschopnost je klíč k prosperitě, prosperita zajistí společenskou soudržnost a růst životní úrovně.

Jak to uděláme
SPOLU dáme Česko dohromady
03

Evropa –⁠⁠⁠⁠⁠ dobrá adresa pro život

Věříme v udržitelný rozvoj, který je postavený na rovnováze mezi ochranou životního prostředí a ekonomickou aktivitou s cílem zajistit vysokou kvalitu života našich občanů.

Jak to uděláme
SPOLU dáme Česko dohromady
03

Budoucnost EU

Podporujeme model společenství, které průběžně reaguje na potřeby občanů, přičemž rozhodování EU musí nadále vycházet z respektu k postojům a možnostem členských zemí.

Jak to uděláme