SPOLU dáme Česko dohromady

Budoucnost EU

Debata o tom, kam by se EU měla posouvat, nikdy nekončí. Stále se hledá rovnováha v dělbě pravomocí mezi členské státy a EU. Budoucí rozšiřování Unie o další členy a s tím související nutné úpravy stávajícího fungování institucí EU jsou s touto debatou neodmyslitelně spojeny. Podporujeme model společenství, které průběžně reaguje na potřeby občanů, přičemž rozhodování EU musí nadále vycházet z respektu k postojům a možnostem členských zemí.

SPOLU Pro

  • postupné rozšiřování EU o státy východní a jihovýchodní Evropy, včetně Ukrajiny
  • co nejrychlejší splacení dluhů z covidové éry
  • omezení nadměrného vlivu unijních agentur a lobbistických organizací na demokratické rozhodování
  • hledání cest, jak zajistit větší stabilitu a předvídatelnost unijního rozpočtu
  • zajištění dlouhodobé bezpečnosti pro EU

SPOLU Proti

  • revizi základních smluv EU, pokud by měly znamenat změnu stávající podoby dělby pravomocí mezi EU a členské státy
  • rušení práva veta v klíčových oblastech zahraniční politiky, obranné politiky nebo daní
  • vytváření nových evropských daní a dalších finančních zdrojů unijního rozpočtu
  • přenášení nových politik na unijní úroveň (zejména sociální a penzijní)

SPOLU dáme Česko dohromady Programové body SPOLU dáme Česko dohromady

SPOLU dáme Česko dohromady
01

Bezpečný život ve svobodné Evropě

Možnost cestovat, studovat, pracovat a podnikat kdekoli v EU je jedním z největších výdobytků evropské spolupráce.

Jak to uděláme
SPOLU dáme Česko dohromady
01

Konkurenceschopná EU, prosperující Česko

Konkurenceschopnost je klíč k prosperitě, prosperita zajistí společenskou soudržnost a růst životní úrovně.

Jak to uděláme
SPOLU dáme Česko dohromady
01

Evropa –⁠⁠⁠⁠⁠ dobrá adresa pro život

Věříme v udržitelný rozvoj, který je postavený na rovnováze mezi ochranou životního prostředí a ekonomickou aktivitou s cílem zajistit vysokou kvalitu života našich občanů.

Jak to uděláme
SPOLU dáme Česko dohromady
01

Budoucnost EU

Podporujeme model společenství, které průběžně reaguje na potřeby občanů, přičemž rozhodování EU musí nadále vycházet z respektu k postojům a možnostem členských zemí.

Jak to uděláme